Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN STRONY WWW.PSYCHOLOGIKAPRAWNIKA.PL

ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Został on również dostosowany do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony internetowej psychologikaprawnika.pl oraz politykę prywatności.
 3. Podmiotem prowadzącym Stronę jest Aleksandra Paluch-Gęgała.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej https://www.psychologikaprawnika.pl
 5. Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
 • Administrator – administrator danych w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Dane osobowe – dane osobowe w w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, w którym określone są zasady korzystania ze Strony;
 • Strona – strona pod adresem www.psychologikaprawnika.pl i wszystkie jej podstrony.
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony.

§ 2

Warunki korzystania 

 1. Wszyscy Użytkownicy sieci Internet mają prawo w sposób nieodpłatny i dobrowolny korzystania ze Strony, w szczególności zapoznawania się z treściami na niej zamieszczonymi, komentowania ich w miejscach wyznaczonych oraz przesyłania wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W celu korzystania ze Strony konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, takiej jak np. Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub innej.

 

§ 3

Polityka prywatności w odniesieniu do plików cookie (ciasteczek)

 1. Strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka), będące niewielkimi informacjami tekstowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki cookie wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz umożliwiają śledzenie na niej ruchu. Dzięki temu Administrator uzyskuje informację o treściach cieszących się największym zainteresowaniem Użytkowników, co z kolei pozwala na ulepszenie struktury i wydajności Strony.
 2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookie nie pozwalają Administratorowi na poznanie Twojej tożsamości.
 3. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu, a także usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 4. W zakresie działania Strony pliki cookie zapisywane są w sposób umożliwiający jej prawidłowe działanie w oparciu o WordPress.
 5. Jeśli zostawisz na Stronie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu Twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

§ 4

Polityka prywatności w odniesieniu do danych osobowych

 1. [Kto jest Administratorem?] Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników Strony jest Aleksandra Paluch-Gęgała.
 2. [Jakie dane zbieramy?] Dane osobowe udostępniane mogą być za pomocą formularza komentowania zamieszczonego na Stronie, przez wysłanie e-maila na adres kontaktowy lub przez subskrybowanie Strony. Danymi takimi są adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko, mogą też nimi być dane techniczne, takie jak informacje o plikach cookie oraz inne dane dobrowolnie podane przez Użytkownika. Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbierane są również dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście Twojego komentarza.
 3. [W jaki sposób chronimy dane?] Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.
 4. [W jakim celu przetwarzamy dane?] Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz lub zadane pytanie. Dane osobowe przesyłane za pośrednictwem formularza komentowania służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony, wykrywaniu spamu oraz umożliwiają Użytkownikom możliwość wyrażenia opinii.
 5. [Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?] Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażająca się w potrzebie komunikacji z Użytkownikami Strony oraz zapewnienia zgodności przesyłanych treści z Regulaminem Strony.
 6. [Jak długo przetwarzamy dane?] Dane użytkownika przetwarzane są nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. [Czy jesteś zobligowany przekazać nam swoje dane?] Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na skierowane do Kancelarii przez Użytkownika pytanie. Zamieszczanie komentarzy przez Użytkowników ma dobrowolny charakter i służy wymianie poglądów. Zamieszczając komentarz, którego treść jest zgodna z niniejszym Regulaminem, zgadzasz się, że będzie on widoczny dla innych Użytkowników Strony.
 8. [Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikowi w stosunku do danych osobowych?] Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 5

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 2. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że formularz komentowania służy do prowadzenia dyskusji i nie może być wykorzystywany w innych celach.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo zgłosić treści, które w jego ocenie pozostają w sprzeczności z prawem, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami. Dotyczy to również treści opublikowanych przez innych Użytkowników.
 4. Administrator jest uprawniony do ingerowania w treść zamieszczanych na Stronie wpisów, informacji, komentarzy i innych publikacji, w tym do ich modyfikacji i usuwania w całości bądź w części.
 5. Zabronione jest w szczególności:
 • publikowanie w miejscach umożliwiających dodawanie własnych informacji (komentarzach) treści obraźliwych, wulgarnych, publikowania reklam lub ofert gospodarczych innych podmiotów, publikowania danych osobowych innych osób lub treści mogących naruszać czyjekolwiek dobra osobiste, w szczególności takich jak dobre imię lub prywatność;
 • publikowanie treści objętych tajemnicą chronioną prawnie;
 • dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 • ingerowanie w działanie Strony, takie jak zmienianie jej kodu, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących wpływać na funkcjonowanie Strony;
 • kopiowanie treści stanowiących utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

§ 6

Kontakt i Reklamacje

 1. Administrator dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń, błędów lub propozycji w zakresie prawidłowego funkcjonowania Strony na adres: paluch.gegala@psychologikaprawnika.pl
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w punktcie 1 powyżej powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
 3. Administrator może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony, wynikające z jej okresowych modernizacji lub innych przyczyn technicznych.

§ 7

Zmiana Regulaminu

 1. Administrator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem zamieszczenia nowego Regulaminu na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie.
 3. Regulamin dostępny na Stronie jest regulaminem aktualnym.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.