Przegląd. Nr 3, listopad 2015.

3.

  1. Agresja, układ nerwowy i media

O ciekawych badaniach dotyczących związków między agresją, aktywnością mózgu i filmem można przeczytać tutaj. Badacze zamiast próbować znaleźć odpowiedź na odwieczne pytanie, czy oglądanie przemocy w mediach wzmaga agresję, zbadali różnice indywidualne w reakcji ludzi na pokazywane im filmy zawierające agresywne sceny. Najpierw podzielili uczestników na dwie grupy: agresywną i nieagresywną, na podstawie wyników testów osobowości oraz historii życia (przejawiana agresja w przeszłości). W pierwszym dniu badani oglądali film z agresywnymi scenami (strzelanin i walk ulicznych), w następnym oglądali film “emocjonalny”, przedstawiający ludzi w obliczu katastrofy naturalnej, zaś w ostatnim dniu badani niczego nie oglądali.

Okazało się, że grupa agresywna w trzecim dniu badania przejawiała znacznie wyższą aktywność mózgu w rejonach, które są aktywne właśnie w czasie względnej bezczynności. Dla badaczy był to znak, że osoby agresywne wykazują odmienny wzór aktywności neuronalnej od osób nieagresywnych, a zatem że poziom agresywności ma odzwierciedlenie na poziomie neuronalnym. Co więcej, okazało się, że podczas oglądania agresywnych scen, mózgi osób agresywnych wykazywały mniej aktywności w rejonach odpowiedzialnych za zarządzanie emocjami i samokontrolę. Osoby te miały także lepsze samopoczucie w porównaniu do grupy osób nieagresywnych, kiedy oglądały agresywne sceny.

W ocenie badaczy wyniki te wskazują, że reakcja ludzi na agresję w otoczeniu uwarunkowana jest na podłożu neuronalnym. Oglądanie agresywnych scen w dzieciństwie może wpływać na rozwój układu nerwowego kształtujący odmienną reakcję na przejawy agresji. Z drugiej strony, ludzie z tak rozwiniętym układem nerwowym wykazują większą tolerancję na przejawy agresji oraz słabiej kontrolują własną agresję.

2. Ryzykować czy nie ryzykować?

To podobno kwestia inteligencji, a właściwie rozwoju mózgu. Choć badacze spodziewali się uzyskać dokładnie odwrotne wyniki, okazało się, że do ryzykownych wyborów skłonni są ludzie o silnie rozbudowanej sieci neuronalnej (istota biała mózgu). Ich mózgi były zwyczajnie lepiej skomunikowane wewnętrznie. Może to wynikać z predyspozycji osobowościowych osób badanych (młodych mężczyzn), którzy podchodzili do rozwiązywania powstających problemów aktywnie, z większą ciekawością i testowali nowe rozwiązania. W takich okolicznościach tworzą się neuroprzekaźniki stymulujące rozwój połączeń neuronalnych.

Nie mniej jednak nie każdemu uda się w takich okolicznościach przetrwać. Ryzykowne decyzje mogą obrócić się przeciwko danej osobie, udaje się natomiast tym, którzy mają lepiej przygotowane mózgi. Żeby podejmować ryzyko, trzeba być na nie gotowym, tj. mieć lepiej rozwinięty system neuronalny.  Więcej i dokładniej tutaj.

3. Konferencja 

W dniach 28 i 29 listopada 2015 r. odbyła się VIII Konferencja Psychologii Sądowej w Krakowie. Choć nie jestem w żaden sposób związana z jej organizacją, pozwolę sobie odnotować, że było bardzo sympatycznie i (w dużej mierze) również merytorycznie. Mnie najbardziej zainteresowała debata dotycząca zmian w k.p.k., choć ledwie dzień później padła ministerialna zapowiedź, że nowelizacja zostanie uchylona. No tak…lepiej rezygnować z ryzykowanych zmian, bo jak już wiemy nie każdy może sobie na ryzyko pozwolić (patrz pkt 2).

Jestem absolwentką psychologii i prawa, doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz czynnym zawodowo adwokatem. Od czasów studiów mieszkam w Krakowie. Popularyzuję wiedzę na temat zastosowania psychologii w praktyce prawniczej oraz prawa dla psychologów.

1 comments On Przegląd. Nr 3, listopad 2015.

  • Odpowiedź na odwieczne pytanie, pojawiające się w tekście,można znaleźć w wielu innych publikacjach, badaniach…

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer