3. Agresja, układ nerwowy i media O ciekawych badaniach dotyczących związków między agresją, aktywnością mózgu i filmem można przeczytać tutaj. Badacze zamiast próbować znaleźć odpowiedź na odwieczne pytanie, czy oglądanie przemocy w mediach wzmaga agresję, zbadali różnice indywidualne w reakcji ludzi na pokazywane im filmy zawierające agresywne sceny. Najpierw podzielili uczestników na dwie grupy: agresywną i nieagresywną, na podstawie wyników testów osobowości oraz historii życia (przejawiana agresja w przeszłości). W pierwszym dniu badani oglądali film z agresywnymi scenami (strzelanin i walk ulicznych), w następnym oglądali film „emocjonalny”, przedstawiający ludzi w obliczu katastrofy naturalnej, zaś w ostatnim dniu badani niczego nie oglądali. Okazało się, że grupa agresywna w trzecim dniu badania przejawiała znacznie wyższą aktywność mózgu w rejonach, które są aktywne właśnie w czasie względnej…