2. 1. Zamachy w Paryżu Trudno w ogóle to skomentować, więc na ten temat pomilczę. W innej kwestii dodam, że prawdopodobnie w okolicach Paryża wzrośnie dzietność. W czasach poczucia zagrożenia o własne życie odnotowuje się większą skłonność ludzi do reprodukcji.